دست از طلب ندارم

* ارسال های وبلاگ :
- این وبلاگ روزانه بروز می شود .
- متن های ادبی زیبا از میان نظرات را هم ممکن است به عنوان پست قرار دهم . 

* نظرات وبلاگ :
- سعی می کنم به همه ی نظرها پاسخ دهم .
- برخی از نظرات نمایش داده نشده اند .
- برخی نظرات را، در صورتی که ایمیل نظر دهنده وجود داشته باشد، از آن طریق جواب خواهم داد .
شاعر یا منبع ناشناس :
- فقط در ارسال هایی که شاعر یا منبع ناشناس بوده ، اسم شاعر یا منبع نیامده است .
- در صورتی که نام شاعر یا منبع تذکر داده شود ، طبعاً تغییر خواهم داد .

اجرای خصوصی شجریان با بیگجه خانی

عروسی نسرین شجریان

۱۷ فروردین ۶۵

بیات ترک

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

(حضرتِ حافظِ جان)

  مردم ز رشک، چند ببینم که جام می / لب بر لبت گذارد و قالب تهی کند؟
  تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی
زمانه ای ست که هر کس به خود گرفتار است
  نمی خواهم که در چشمم نشینی
که آنجا هم میان مردمان است

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست

که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال

سعدی

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

حضرتِ حافظِ جان

من یک زره برای جهازش فروختم

او عزم، جزم کرده بمیرد برای من

دری شکسته می‌شود، دو دست بسته می‌شود

یلی سکوت می‌کند، به احترام فاطمه

نمی خواهم بِرَنجانم دلت را بی سبب اما ...

چگونه مرگ یک مادر ، چهل تن متّهم دارد ؟

تا نشان سمّ اسبت ‌گم‌ کنند

ترکمانا نعل را وارونه زن


قاآنی

فَلَو کُنَّ النساءُ کَمِثلِ هذه

 

لَفَضَّلتِ النساءُ عَلَی الرجال

فَلا تأنیثُ اِسمِ الشَّمسِ عارٌ

 

وَلا التَذکیرُ فخرُ للهلالِ

عیناک جمیلة

کجمال القدس

و ألف عدو یتمنّی إحتلالها


نزار قبانی

ای آنکه ز جهل گام در دام نهی

وانرا غضب و قهر خدا نام نهی

حق دام نهد ولی خبر دار کند

عیب از تو بود اگر در او گام نهی


خواجه نصیر الدین طوسی

بر رهگذرم هزار جا دام نهی

گویی که بگیرمت اگر گام نهی 

یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست

حکمی تو کنی و عاصی ام نام نهی

خیام

دیوانه تر از خویش کسی می جستم

دستم بگرفتند و به دستم دادند

سعدی

وَهکذا کُنتُ فی أَهلِی وَفی وَطَنی

إنَّ النَّفِیسَ غَرِیبٌ حَیثُمَا کَانَ

المتنبی

تا دل از کف ندهد،

هر که تو را می بیند

روز و شب نذر نگاهت

" وَ جَعَلنا " خواندم

أهذا جزاءُ الصدقِ إن کُنتُ صادِقاً

أهذا جزاءُ الکِذبِ إِن کنتُ کاذِبا

وإن کان ذنبی کُلَّ ذنبٍ فَإِنَّهُ

محا الذنب کُل المحو من جاء تائِبا

المتنبی

یا من یَعِز علینا أن نُفَارِقَهُم

وِجدانُنا کل شیءٍ بَعدَکمْ عَدَمُ

المتنبی

وقَنِعْتُ باللّقْیا و أوّلِ نَظْرَةٍ

إنّ القَلیلَ مِنَ الحَبیبِ کَثیرُ

 المتنبی

لب بر لبم نهاد و به من گفت : با نگاه...

اینک همان لبی که قرار تو برده بود