دست از طلب ندارم

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

رو به قبله کردن ما بین قبر، انصاف نیست

صورت ما را به سمت کربلا باید کشید

عاشقان بی‌کفن‌ها، با کفن بیگانه اند

بعد مردن روی ما یک بوریا باید کشید


علی اکبر لطیفیان

تا لب ز لب وا می کنی، عالم هم آوا می کنی
هستی هماهنگ ات شود، من از چه رو پروا کنم؟
ای چرخ هستی در دفت، ای جام هستی در کف ات
ضربی بزن، چرخی بزن تا مجلسی برپا کنم

علیرضا پناهیان
بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری / هر لحظه مرا تازه خدای دگرستی